Potatisplantor i rad på solbelyst odlingsfält - Technical Products - AAK

Lägre jordmotstånd – bättre matjord

Phosforkalken ger en bättre struktur på dina jordar

I försök tillsammans med Svenska Lantbruksuniversitetet kunde klart lägre jordpackning påvisas fem år efter spridning.

Markstrukturförbättring

Försök gjorda av Sveriges Lantbruksuniversitet.
Försöksledare: Käll Carlgren.

Sammanfattning

Vid mätningar av strukturstabiliteten vid långliggande försök i Evaryd, Blekinge, kunde klart signifikanta lägre värden vad det gäller jordpackning uppmätas. Fem år efter spridningen av Phosforkalk uppmättes vridmotståndet i jorden. Jordarten var en lättlera. Utrustningen var en vingborrmätare som fördes ner i matjorden.

Resultat

I led där Phosforkalk tillförts uppmättes signifikant lägre jordmotstånd.

Utan Phosforkalk 284 kPa* i jordmotstånd.
Med Phosforkalk 213 kPa* i jordmotstånd.
* kilopascal

Phosforkalk innehåller organiska ämnen (främst fettrester) som binder kväve vid omsättning. När de omsätts i marken förökas mikrobfloran och genom dess livsprocesser utsöndras slemämnen, olika sockerföreningar med mera. Dessa produkter inverkar positivt på aggregatstabiliteten i marken och därmed också på markstrukturen och möjligheterna att bearbeta matjorden.