Medicinska produkter - Special Nutrition - AAK

En viktig del av formuleringar för medicinsk nutrition

Akomed®

AAK är en ledande tillverkare av naturligt baserade ingredienser för användning inom farmaceutisk industri och livsmedelsindustrier. Vårt Akomed®-sortiment är grunden för vårt engagemang att leverera nyttiga medicinska ingredienser. Sortimentet tillhandahåller bioaktiva, enkelt tillgängliga energikällor och essentiella oljor för att gemensamt utveckla de bästa recepten för återställande av god hälsa.

AAK:s produktportfölj för medicinsk nutrition bygger på specialiteter för enteral och parenteral nutrition som är klara att bli formulerade för att hjälpa patienter med vital nutrition och en förbättring av deras livskvalitet.

Välkända, pålitliga, essentiella näringsämnen

För ändamål inom medicinsk nutrition kan vi hjälpa till med produkter som passar många slutapplikationer som t.ex. mycket näringsrika tilläggspulver, drycker eller snacks, slangmatning, intravenös näringstillförsel och injicerbara läkemedel. Vårt sortiment omfattar produkter från renade enkla oljor till specialfetter och strukturerade triglycerider.

Parenteral nutrition – Active Pharmaceutical Ingredients (API)

Arbete med parenteral nutrition kräver precision och expertis. AAK erbjuder enkla oljor som är cGMP-godkända, vilket betyder att de överensstämmer med aktuell god tillverkningssed (current Good Manufacturing Practices). Oljorna används som aktiva farmaceutiska ingredienser och som anpassade strukturerade triglycerider.

Enteral nutrition – anpassade blandningar och enkla oljor

AAK har under decennier försörjt kunder inom enteral nutrition med anpassade blandningar av mycket rena vegetabiliska oljor.

Orala näringskomplement – funktionella ingredienser och hjälpämnen

Som orala komplement kan vi erbjuda förebyggande fytosteroler, inflammationsdämpande omega-3 och avancerade aktiva lipider.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

Kirurghandske på hand som håller utrustning för dropp - Special Nutrition - AAK

Effektivt partnerskap

Produktkategorin har gemensamt utvecklats med några av våra kunder. AAK har bidragit med specialkompetens när det gäller användning av plantbaserade råvaror som vegetabiliska oljor och konvertering, genom användning av lipidteknik, till rena och säkra oljor för kliniskt bruk.