Alex Wang - Karriär - AAK

”AAK ägnar stor uppmärksamhet åt säkerhet”

Alex Wang, HSE Manager i Kina

Alex Wang

Möt Alex Wang, HSE Manager vid fabriken i Zhangjiagang, Kina. Han ansvarar för frågor gällande hälsa, säkerhet och miljö och hans arbete är nödvändigt för en säker och trevlig arbetsmiljö för alla medarbetare.

Alex Wang har en kandidatexamen i Safety Engineering. Vid AAK ansvarar han för inspektion och utvärdering av miljö, utrustning och processer kring den nya anläggningen för att säkerställa att AAK följer alla säkerhetsregler och krav.

Alex kände till AAK innan han började arbeta här 2015, så när AAK är påbörjade byggandet av en produktionsanläggning nära hans hemstad, började han på företaget.

”Jag upptäckte snart att personalen är trevlig och arbetar hårt, de är alltid villiga att hjälpa varandra. AAK ägnar också mycket uppmärksamhet åt säkerhet och ordnar regelbundet internutbildning”, säger han.

En av de större utmaningarna i hans jobb är att genomföra stora, komplexa projekt, som utvecklingen av fabriken i Zhangjiang. Byggandet involverade mer än 600 personer och 12 kranar. Många uppgifter med stora risker pågår samtidigt som svetsning, arbete högt ovan mark och lyftande. Så säkerheten är naturligtvis extremt viktig.

Alex säger att projektet är en fabrik för framtiden, inte bara för vad som behövs inom ett eller två år. AAK bryr sig inte bara om medarbetarnas säkerhet utan även om deras allmänna välmående.

”AAK ägnar uppmärksamhet åt miljöskydd. Vi försöker samarbeta med andra företag i samhället för att skapa ett gemensamt säkerhetsteam. Vi deltar i aktiviteterna som ordnas av Free Trade Zone Leadership och i sportaktiviteter med andra anläggningar. Vi organiserar även vår egen Familjedag då vi bjuder in våra medarbetares familjer att besöka vår anläggning för att se den arbetsmiljö där våra medarbetare arbetar. Under helgen kommer vår fackförening att organisera besök i samhället för att marknadsföra för våra idéer om användning av hälsosamma oljor och vi verkar också för miljöskydd och säkerhet”, avslutar han.