Framsteg för ansvarsfulla inköp

genom engagemang med nästan 300.000 kvinnor

Mer om ansvarsfulla inköp av shea i direktleveranskedjan Kolo Nafaso

Shea är en viktig inkomstkälla för uppskattningsvis fyra miljoner kvinnor som plockar och säljer sheakärnor i Västafrika. AAK köper in sheakärnor direkt från Kolo Nafaso, vår direktleveranskedja för kvinnogrupper, som idag omfattar nästan 300.000 kvinnor.

En direktleverantörskedja med kvinnogrupper 

Som ett komplement till den traditionella leverantörskedjan köper AAK shea via våra kvinnogrupper, Kolo Nafaso. Sedan 2009 fokuserar programmet på lindring av fattigdom och kvinnors bemyndigande genom direkthandel, räntefria mikrokrediter och utbildning av kvinnor som plockar shea i Västafrika.

Kvinnorna är helt fria att bestämma vem de vill sälja sina kärnor till, men Kolo Nafaso erbjuder ett långsiktigt partnerskap med en köpegaranti.

Förutom kapital och utbildning så erbjuder Kolo Nafaso även:

  • En etisk och transparent affärsrelation
  • Kvinnors frihet att göra affärer, en köpgaranti
  • Utbildning i bättre bearbetning och affärsmetoder
  • En helt segregerad och spårbar försörjningskedja

Förutom att Kolo Nafaso direkt bidrar till fattigdomsbekämpning, så bidrar det även till kvinnors egenmakt genom att bekräfta det ekonomiska värdet av shea och stärka kvinnors roll som ekonomiska aktörer i deras samhällen.

Modellen

  • Inga plantager – skogsjordbrukssystem
  • Direkt handel med kvinnorna
  • Jordbruksrådgivare utbildar och stöttar kvinnorna

Avklarade milstolpar och planen mot 2025

Vårt dokument milestones and roadmap to 2025 visar våra framsteg i resan mot hållbar shea i vår direktleveranskedja Kolo Nafaso samt våra ambitioner för framtiden. 

Resultatindikatorer för hållbar shea i Kolo Nafaso 

Verkligen förstå vår leverantörsbas

Under 2021 uppnådde Kolo Nafaso-programmet 100% spårbarhet och en helt segregerad leveranskedja vid ursprung.

Engagera kvinnliga samlare

Programmet omfattar totalt nästan 300 000 anmälda kvinnor i slutet av säsongen. Vår främsta utmaning under 2022 har varit att navigera i den svåra säkerhetssituationen i Burkina Faso, där Kolo Nafaso grundades 2009. Vi kommer att sträva efter att behålla programmet i regioner där vi bedömer att detta är genomförbart, tillsammans med våra säkerhetsrådgivare. Vårt Kolo Nafaso-program växer fortfarande i Ghana och Elfenbenskusten.

Vi fortsätter också vår resa med att utbilda kvinnorna.

Påverka även utanför leverantörsbasen

År 2020 började AAK att stödja Saha Globals arbete och bidrog till deras arbete för rent dricksvatten — Emergency Water Fund (EWF). Under 2022 finansierade vi fyra nya vattenreningsenheter i de samhällen som omfattas av vårt Kolo Nafaso-program i Ghana, vilket motsvarar 47% av vår totala ambition för 2025.

Bidrar till följande FN-mål för hållbar utveckling:

Läs mer om hur AAK bidrar till ovan FN-mål för hållbar utveckling i vår senaste lägesuppatering om shea (på engelska)