Närbild på vit, rosa och brun mjukglass - Co-Development - AAK

Sänk dina kostnader för glass

och behåll kvaliteten

Klara utmaningarna för glass

Våra försäljnings- and kundinnovationsteam i Sverige har under de senaste åren arbetat intensivt tillsammans med utvalda svenska glasstillverkare för att hjälpa dem att klara de största utmaningarna inom glasstillverkning.

Traditionellt har kokosolja varit den mest använda fettbasen i glass. De kraftigt fluktuerande priserna på kokosnötter och ett ökat behov av kokosolja i livsmedelstillämpningar som resulterat i högre världsmarknadspriser har dock skapat ett behov av en alternativ lösning. Den ständigt närvarande hälsotrenden kombinerat med dagens obligatoriska märkning av fettkvalitet på livsmedel har också skapat en vilja att förbättra glassens näringsprofil.

Kostnadsreducering på 20%

När man byter ingredienser är det avgörande att behålla glassens goda smak, smältegenskaper och färg. För att klara dessa utmaningar har applikationsspecialister vid AAK utvecklat konceptet Akomix. Akomix LS40 har introducerats till de svenska glasstillverkarna som en möjlighet att minska kostnaderna för ingredienser med mer än 20 procent jämfört med kokosolja.

Förbättrad näringsprofil

Samtidigt förbättrar Akomix näringsprofilen och bibehåller egenskaperna hos slutprodukten. Akomix LS40 har också möjliggjort enklare prognoser eftersom blandningen inte enbart bygger på en enda råvara och därför uppvisar betydligt lägre prisfluktuationer.

Nära samarbete bakom förbättringar

För att garantera bibehållen funktionalitet och smak och en mjuk övergång har AAK erbjudit omfattande teknisk support under implementeringen och arbetat nära kundernas produktion för att ge råd om processjusteringar och för att säkerställa att den resulterande glassen uppfyller kvalitetsförväntningarna. Resultatet är en glass med utomordentlig smak och funktionalitet och med en hälsosammare näringsprofil tillsammans med en lägre kostnadsbas och enklare prognos.

– Ted Fyke, Regional Sales Director, Nordic & Baltics

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

Ta del av fler historier