Vegetabilisk vätska som rinner ner i skål - Co-Development - AAK

Kostnadseffektivt och nyttigare

– historien bakom en banbrytande produkt

Innovation av ett alternativ ”utan kolesterol”

Vad kan du göra när du behöver gå in på nya marknader och göra något annorlunda – utan att öka kostnaderna? AAK i Mexiko tog fram Akofluid D17, en produkt ”utan kolesterol” som ger hälsofördelar och behåller smakprofilen.

Vid AAK i Mexiko organiserar vi ofta workshops för våra kunder där vi har möjlighet att arbeta nära många av deras olika avdelningar, såsom FoU, marknadsföring, produktion och kvalitet. Vid en workshop identifierade vi att en kund behövde gå in på nya marknader med en av sina mejeriprodukter. För att ta marknadsandelar måste kunden göra något annorlunda utan att öka kostnaderna.

Låga halter transfetter och mättade fetter

För att klara kundens utmaning började vi arbeta på ett differentierat fett, Akofluid D17, som skulle ge slutprodukten bättre hälsoegenskaper utan att påverka smakprofilen. Akofluid D17 har låga halter av transfetter och mättade fetter och produkten kan i Mexiko märkas med ”Ingen kolesterol”. På detta sätt kunde slutkundens inköpsbeslut inte bara styras av priset utan även av hälsofördelar.

Kraftfulla pilotanläggningar

Många försök genomfördes vid AAK:s kundinnovationscenter för att skapa vår kunds produkt. Vi erbjöd en fullständig lösning och levererade vår Akufluid D17 på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

Vår kunds produkt har nu lanserats med ökad försäljning och tillväxt i prognosen.

– José Concepción Hernandez Raya, Frying and Dairy solutions Manager, AAK i Mexiko

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling