Framsteg för ansvarsfulla inköp

genom ökat engagemang för hållbar soja

Mer om ansvarsfulla inköp av soja

Volymmässigt är sojaolja en relativt småskalig råvara för AAK. Men på grund av hållbarhetsriskerna i samband med produktionen av sojabönor, särskilt vad gäller avskogning, togs soja 2019 med på vår lista över viktiga råvaror för ansvarsfulla inköp.

Efter en första riskbedömning 2019, har vi återigen ingått ett samarbete med Proforest för att kartlägga vår leverantörsbas.

Avklarade milstolpar och planen mot 2025

Vårt dokument milestones and roadmap to 2025 visar våra framsteg i resan mot hållbar sojaolja samt våra ambitioner för framtiden. 

Verkligen förstå vår leverantörsbas 

En viktig del av processen var att låta våra leverantörer besvara en enkät. Syftet var att kunna göra en utvärdering av befintliga åtaganden och att förbättra spårbarheten – och detta gav oss värdefull kunskap om leverantörsbasen. Nu siktar vi på en 100% verifierat avskogningsfri leveranskedja senast 2025.

I den utvärdering av leveranskedjan som gjordes 2021 tog vi det säkra före det osäkra och klassade endast certifierade leveranskedjor som verifierat avskogningsfria (VDF).

Det betyder att vi måste samla in mer fakta innan vi kan göra anspråk på att ha en garanterat avskogningsfri leveranskedja, trots att stora delar av råvarorna kommer från områden med relativt låg risk. Därför är den aktuella statusen för VDF-volymer för soja 30%.