Biomassapanna eldar för hållbarhet

Minskar växthusgasutsläppen

Biomassapanna i Danmark eldar för hållbarhet

Sheaträdet i Västafrika producerar en frukt med oljerika kärnor. AAK har under många år importerat sheakärnor från Västafrika till Danmark där den högkvalitativa oljan utvinns.

AAK:s vision

När sheaoljan utvinns uppstår sheamjöl, ett fast fibermaterial utan näringsvärde. På AAK-anläggningen i Århus, Danmark, har man länge velat använda sheamjöl som enda bränsle när sheaoljan bereds och raffineras. Sheamjölet har dock vissa egenskaper som tidigare har gjort att visionen varit svår att uppnå.

Tester och försök

Många europeiska kraftverk har köpt vårt sheamjöl och försökt bränna det som enda bränslekälla, men ingen har lyckats eftersom sheamjölets aska och rökgasutsläpp skiljer sig en hel del från trä och andra fasta bränslen. Normalt blandas därför sheamjöl med träpellets, halm och kol för att kunna användas som bränsle.

Under 2012 fick vi kontakt med en leverantör som hade gjort framsteg vad gäller förbränning av svåra bränslekällor. Tillsammans med denna leverantör genomförde vi omfattande tester där sheamjölet brändes i en liten förbränningskammare på 500 kW.

Experimenten visade att det gick att använda sheamjölet som enda bränslekälla på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Med stöd av dessa resultat bestämde vi oss för att använda denna teknik i industriell skala. År 2015 beställdes en ångpanna på 5 MW och ett gemensamt utvecklingsprojekt inleddes med leverantören.

2019 års resultat

Efter flera tester och ombyggnader kopplades pannan på 5 MW in på vårt ångförsörjningssystem och produktionen i Århus drivs nu till viss del med energi som producerats från sheamjöl. Under 2019 ledde detta initiativ till att våra växthusgasutsläpp i Danmark minskade med 7% jämfört med 2018 – ett stort framsteg som vi har uppnått tack vare våra engagerade medarbetare i Århus.

"Som världens största beredningsföretag för sheakärnor har AAK Danmark fullt fokus på hållbar produktion. Genom att använda bästa tillgängliga teknik för ökad energieffektivitet och energiåtervinning samt omställning till bioenergi kan vi ligga i framkant för en hållbar produktion", säger Palle Jensen, Site Manager vid AAK Danmark.

Vi samlar nu på oss mer erfarenhet av att använda sheamjöl som enda bränsle och arbetar för att optimera pannans verkningsgrad. Parallellt med detta fortsätter vi att utvärdera om denna teknik och de material vi har valt är bärkraftiga i ett längre perspektiv.

Sheakärna och sheasmör - Nyheter och artiklar - AAK

Detta är shea

Sheasmör är ett oljeextrakt från sheaträdets fruktkärnor. Trädet växer vilt i Väst- och Centralafrika. Extraktet av sheasmör är ett komplext fett som innehåller fettsyror som oljesyra, stearinsyra och linolsyra.

Sheasmör används vanligen som ersättning för, eller förbättrare av, kakaofett. Ett annat viktigt område är kroppsvård där sheasmör till exempel används i produkter för hudvård, hårvård och make-up.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling