Innovation

och utveckling

Innovation för en livsmedelsbransch i förändring

Efter fler än trettio år i företaget kan Chief Technology Officer Karsten Nielsen en hel del om innovation på AAK. Vi frågade honom hur företagets hållning till innovation utvecklats över åren och hur de ständigt förändrande konsumentbehoven påverkar ett ingrediensföretag som AAK.

Du har arbetat för AAK i över trettio år. Hur har synen på innovation förändrats sedan du började på företaget i slutet av 1980-talet? Det är faktiskt som dag och natt. Livsmedelsindustrin var ganska splittrad för trettio år sedan. Det fanns bulkingredienser som oljor och fetter, mjöl och stärkelse, och så fanns det funktionella ingredienser som emulgeringsmedel och hydrokolloider. Nu ser vi det på ett annat sätt, av många olika anledningar, inte minst på grund av förändrade konsumentbehov. En viktig vändpunkt i vår bransch var den fortfarande ofta citerade artikeln av W. C. Willett, publicerad i Lancet 1993, som drog slutsatsen att transfetter har en negativ inverkan på människors hälsa. Denna upptäckt gjorde att man, bara på några år, fasade ut högvolymråvaror som hydrerade oljor från sojabönor och raps. Under samma tid har vi sett att konsumenterna fokuserar mer på ingredienslistan, och kräver mer funktion från varje ingrediens. Grundläggande kvalitetsparametrar som struktur, hållbarhet, nutrition och framför allt smak måste tas hänsyn till i varje enskild ingrediens. Men självklart har ju också tekniken förändrats under de senaste trettio åren. Vi har sett införandet av biokemiska processmetoder i våra fabriker och till och med i de organismer som producerar råvarorna. Kombinerat med förbättrade analysmetoder har vi fått en mycket bättre bild över de kemiska strukturer som vi jobbar med, och det ger oss möjligheter som vi ännu inte sett den fulla styrkan av. Med andra ord, det finns fortfarande många möjligheter och mycket utrymme kvar för innovation i vår bransch.

Dagens konsumentmarknad tvingar livsmedelsindustriföretag att ständigt introducera nya produkter. Hur påverkar detta ett ingrediensföretag som AAK?
Att producera ingredienser för en livsmedelsbransch i ständig utveckling fordrar insikter som vi bara kan nå genom att vara nära våra kunder, på alla nivåer och hela tiden. Våra kunder är våra ögon och öron på konsumentmarknaden och vad vi ser och hör är att en ny produkt kan vara ny på många olika nivåer. För AAK betyder detta att produktutvecklingen sker inom många olika områden, till exempel inom teknik och produkter med ny eller förbättrad funktionalitet, men också på nya råvaror, eller förbättrad och mer hållbar utvinning av traditionella råvaror. Oavsett är huvudsaken att ingrediensen lägger till en funktion hos den slutliga produkten som konsumenten värdesätter. Att uppnå detta är ett ständigt arbete från vår sida att förbättra hela innovationsprocessen – från vår interaktion med marknaden hela vägen tillbaka till våra råvaror och tekniker.

Våra kunder är våra ögon och öron på konsumentmarknaden och vad vi ser och hör är att en ny produkt kan vara ny på många olika nivåer.

Du har ett globalt ansvar for innovation på AAK. Med tanke på att smakpreferenser och trender skiljer sig från region till region – hur arbetar man?
Det finns en del globala trender, till exempel inom nutrition, men det är väldigt viktigt att uppmärksamma att matpreferenser varierar i världen. På AAK har vi alltid betonat den kundnära innovationen. Våra team för kundgemensam utveckling är och har alltid varit AAK:s första avtryck, oavsett var man är i världen. Innovationerna i de slutliga produkterna kan bara tas fram i nära samarbete mellan oss som en ingrediensleverantör och livsmedelstillverkaren. Att vara nära marknaden innebär också att bo och leva i regionen, att vara del av de regionala smakpreferenserna och uppmärksamma kommande trender – inte bara som proffs utan också som privatpersoner. Utöver att arbeta i denna industri är vi ju också konsumenter av de produkter som vi levererar.

Innovation är ett av fem fokusområden i AAK:s företagsprogram The AAK Way. Hur framskrider arbetet?
Jag ser många framsteg, framför allt när det gäller att ”göra innovation till en del av allas arbete”. Innovation togs med i the AAK Way för att säkerställa att det blev mer än bara utveckling av nya produkter och tekniska processer. Innovation innebär att ta det nya till arbetet, inte bara att skapa nytt. Det görs på många sätt, genom att inkludera verksamhetsansvar i ledningen av innovationsprojekt och genom att etablera verktyg för att länka samman den växande AAK-organisationen i en innovationsgemenskap där man kan kommunicera och utmana varandras insikter för att förfina idéerna ännu mer. Vi har projekt för varje steg i processen. Varje steg har sina utmaningar och i varje steg har vi initiativ för att förbättra, allt från insikter till implementation.

Innovation innebär att ta det nya till arbetet, inte bara att skapa nytt.

Hur ser AAK:s förhållande till universiteten ut? Finns det några etablerade samarbeten?
När vi inledde det mer teknikinriktade arbetet med innovation i vårt förra företagsprogram AAKtion var ett fokusområde att rätta upp våra externa samarbeten. Att arbeta med externa partner är lite som marknadsföring, du måste vara ett val överhuvudtaget innan du kan bli förstahandsvalet och du kan inte vara överallt samtidigt. Vi har ett litet nätverk av partner som vi har pågående dialoger med, och ett antal externa projekt, främst inom grundläggande tekniker och kunskapsutveckling.

Var ser du innovation på AAK inom de närmaste åren?
AAK har alltid varit, och kommer alltid vara, en partner som lyssnar på våra kunder och svarar på deras behov och krav. Målet med fokusområdet Innovation i företagsprogrammet the AAK Way är att bli ännu mer och att vi vill fortsätta att utmana det etablerade. Livsmedelsindustrin av idag är en fantastisk bransch med nya marknader och ständiga förändringar som resulterar i nya krav och behov. Vi tror starkt på att det finns mycket att lära sig av dessa marknader. Just nu arbetar vi med de insikter som kommer skapa nya produkter om 3–5 år.

Artikeln publicerades första gången i Insight #6, juni 2018.