Tre leende kvinnor i Burkina Faso med armarna i kors - Nyheter och artiklar - AAK

Förbättrar liv

genom ansvarsfulla inköp

Shea förenar kvinnorna i Västafrika

Under decennier har sheaolja använts som en naturlig och uppskattad livsmedelsingrediens. Tack vare ett unikt AAK-program i Västafrika har många kvinnor i området avsevärt förbättrat sina liv.

Sheaträdet är ett vildväxande träd som bara finns i Västafrikas Sahelbälte. Trädet är mycket viktigt för länderna i regionen eftersom dess frukt ger näring och inkomster till befolkningen på landsbygden och eftersom barken, löven, saven och rötterna används för lokala medicinska ändamål. Trädet bidrar också till minskad utbredning av öknen.

Bra för dieten och ekonomin

Traditionellt har kvinnor samlat in sheafrukten som här utgör en betydande del av folks diet. Kärnorna kokas, skalas och torkas. En del kärnor behålls för användning i hushållet och resten säljs.

Inkomsten från försäljningen av kärnorna ger ett viktigt bidrag till familjeekonomin och gör det möjligt att betala skolavgifter, kläder och jordbruksutrustning, säger Aude Traoré, Sourcing & Trading Manager för shea vid AAK i Västafrika.

Ett win-win-koncept

AAK har använt sheaolja som råvara i mer än 60 år. Sedan slutet av 1990-talet har AAK öppnat flera lokala kontor i Västafrika. År 2009 startade AAK ett projekt för ansvarsfulla inköp av sheakärnor i Burkina Faso. Det initiala projektet kallades Kolo Nafaso, vilket på engelska översätts till the house of benefits of shea kernels. Det var utformat som ett win-win-koncept mellan de kvinnor som samlar in sheakärnorna och AAK. Projektet växte med tiden och blev så småningom ett program.

Antalet kvinnor som deltar i programmet har ökat nästan exponentiellt sedan 2009 vilket visar att programmet är mycket framgångsrikt, säger Aude Traoré. Det finns fortfarande många kvinnor som vill gå med i programmet och därför är vårt mål att ytterligare utöka det nästa säsong.

AAK har nu startat samma program i grannlandet Ghana där 4.000 kvinnor, som har levererat sheakärnor under den första säsongen, är engagerade. Företaget har för avsikt att bredda programmet i Ghana inför den kommande säsongen.

Förbättrar familjers liv

En kvinna som har haft stor nytta av AAK:s program är Marie Jeanne Somé från sydvästra Burkina Faso. Det har gått fyra år sedan hon började erhålla förfinansiering från AAK och under dessa år har mycket förbättrats för Marie Jeanne och hennes familj.

Tack vare förfinansieringen från AAK känner jag mig pånyttfödd. Nu har jag ett jobb som ger mig pengar och jag har råd med det jag behöver, säger Marie Jeanne Somé. Jag kan betala skolavgifterna för mina barn och jag kan hjälpa min man att köpa skolmaterial till dem. Jag kan ta hand om mig själv när jag är sjuk och behöver inte be min man om hjälp.

Läs hela artikeln i AAK:s magasin Insight nr 3.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

Sheakärna och sheasmör - Nyheter och artiklar - AAK

Detta är shea

Sheasmör är ett oljeextrakt från sheaträdets fruktkärnor. Trädet växer vilt i Väst- och Centralafrika. Extraktet av sheasmör är ett komplext fett som innehåller fettsyror som oljesyra, stearinsyra och linolsyra.

Sheasmör används vanligen som ersättning för, eller förbättrare av, kakaofett. Ett annat viktigt område är kroppsvård där sheasmör till exempel används i produkter för hudvård, hårvård och make-up.