Uppbyggnad av plantskola för kokospalmer i Filippinerna

Föryngrar kokospalmsbeståndet

Engagemang i en filippinsk plantskola för kokospalmer

Eftersom ungefär 90% av alla kokospalmer i världen närmar sig slutet av sin produktiva livscykel betraktar AAK en föryngring av kokospalmsbeståndet som ett prioriteringsområde. Som ett första steg har vi inlett ett samarbete med en av våra större leverantörer i Filippinerna och startat en plantskola för kokospalmer.

Kokospalmsplantorna växer för framtiden

Till plantskoleprojektet köper AAK kokospalmsplantor av lokala jordbrukare och för sedan över dem till plantskolan. Sedan tas kokospalmsplantorna hand om tills de har växt till sig. För närvarande växer mer än 800 plantor i plantskolan. När de har växt tillräckligt lämnas de över till jordbrukarna, som planterar ut dem på fälten. 

AAK undersöker möjligheterna till ett samarbete med den nationella kokosmyndigheten i Filippinerna, för att öka spridningen av initiativet.

AAK:s plantskola för kokospalmer

Bild från plantskolan för kokospalmer i Filippinerna, där kokospalmsplantorna växer innan de planteras ut på fälten.

AAK köper in vår kokosolja från Filippinerna, Indonesien samt till viss del från Indien.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling