Preliminärt resultat: Stark start på året drivet av produktivitetsförbättringar, speciallösningar och gynnsamma marknadsförhållanden

AAK:s väldiversifierade verksamhet bibehöll sitt starka momentum från förra året, vilket resulterade i ett rekordhögt rörelseresultat för första kvartalet 2023, till stor del drivet av ett starkt rörelseresultat per kilo inom Food Ingredients och Chocolate & Confectionery Fats. Detta uppnåddes genom produktivitetsförbättringar och ett fortsatt fokus på speciallösningar. Dessutom understöddes rörelseresultatet för första kvartalet av gynnsamma marknadsförhållanden jämfört med föregående år, inklusive en förbättrad förmåga att kompensera för inflationseffekter.

Volymerna minskade, till stor del på grund av de förväntade effekterna av det kontrollerade utträdet från den ryska marknaden och optimeringsprogrammet inom Bakery. Volymerna inom Technical Products & Feed ökade något.

Preliminära finansiella resultat Q12023 Q12022 Δ %
Volymer, tusentals ton1 541 575 -6
Food Ingredients 337 362 -7
Chocolate & Confectionery Fats1 124 137 -9
Technical Products & Feed 80 76 +5
Rörelseresultat, mkr 952 664 +43
Food Ingredients 582 369 +58
Chocolate & Confectionery Fats 327 258 +27
Technical Products & Feed 108 81 +33
Group Functions -65 -44 -48
Rörelseresultat per kilo, kr 1,76 1,15 +53
Food Ingredients 1,73 1,02 +70
Chocolate & Confectionery Fats 2,64 1,88 +40
Technical Products & Feed 1,35 1,07 +26

1Exklusive Ryssland minskade både de totala volymerna för koncernen och volymerna inom Chocolate & Confectionery Fats med 3%, jämfört med Q1 2022.

Den finansiella informationen ovan är preliminär. AAK kommer att släppa sin fullständiga delårsrapport för första kvartalet den 4 maj 2023. I samband med detta kommer en telefonkonferens att hållas den 4 maj 2023, kl 10:00 lokal tid. Inbjudan med kontaktuppgifter kommer att skickas ut i god tid före samtalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Ahlgren
Head of IR & Corporate Communications
Mobil: +46 70 681 07 34
E-post: carl.ahlgren@aak.com                               

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2023, kl 18:00 lokal tid.      

Om AAK

AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. AAK:s viktigaste erbjudande är kundgemensam produktutveckling samt vår önskan att förstå innebörden av ”bättre” för varje enskild kund. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 16 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq-börsen i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i mer än 150 år.Files

AAK_Preliminärt_resultat_Q1_2023