Småjordbrukens kapacitet utökas

Småjordbrukens kapacitet utökas med Forever Sabah

AAK har konstaterat att Sabahs innovativa strategi för palmcertifiering utifrån olika jurisdiktionsnivåer kan vara ett mycket effektivt sätt för att uppnå en hållbar småskalig produktion.

Sabah i nordöstra Borneo står för cirka 12% av den globala palmoljeproduktionen. Under pilotfasen är projektet tänkt att omfatta 20 byar, cirka 2.000 oberoende småjordbrukare och inriktas på tre specifika mål:

1. Ingen avskogning

2. Ingen konflikt

3. Småjordbrukens levnadsvillkor

I nuläget har småjordbruken en avkastning på 0,62 ton färska fruktklasar (FFB eller Fresh Fruit Bunches) i månaden, vilket kan jämföras med det nationella genomsnittet där månadsavkastningen är 1,7–2,0 ton per hektar. Detta är en stor möjlighet att förbättra småjordbrukarnas levnadsvillkor genom att tillämpa bättre ledningspraxis, men även att uppnå andra hållbarhetsmål.

Två småjordbrukare från byn Kampung Bakong-Bakong i Telupid-distriktet har intervjuats för att få en förstahandsbild av deras situation, vilken betydelse projektet har för dem och vad de hoppas uppnå. Här berättar de om sina tankar om vad de förväntar sig av projektet:

Roshaidi Baung i en diskussion

”Att småjordbrukarna i Sabah får kunskap om hållbart jordbruk, så att vi kan arbeta på ett hållbart sätt och ändå bevara vår kultur. Och att palmoljans kvalitet och pris ökar. Det är bra om det finns en organisation som samlar in avfall, övervakar floden och kontrollerar så att markrättigheterna följs och att det finns ett RSPO-certifierat insamlingscenter för fortlöpande förbättringar. Markanvändningen kommer att organiseras och hanteras bättre. Jag skulle vilja bli RSPO-certifierad, för jag tror att RSPO-certifieringen är bra för småjordbrukens framtid.”

Roshaidi Baung

Awang Basuni lastar livsmedelsgrödor på ett flak

”Jag hoppas att relevanta organisationer håller koll på vilka områden som kan behöva förbättras och jag skulle också vilja få ett högre pris för min palmolja. En annan sak jag hoppas på är att byborna ska fortsätta att ta upp gamla odlingsmetoder för traditionella livsmedelsgrödor eftersom de fortfarande odlar traditionella läkeväxter. Det vore bra om vägen till byn förbättras, om vi får bättre småjordbruk och marken utnyttjas fullt ut för att odla både oljepalmer och livsmedelsgrödor.”

Awang Basuni

Läs hela intervjuerna i vår lägesrapport för palmolja från februari 2018.