Framsteg för ansvarsfulla inköp

genom engagemang med leverantörer i den unika leveranskedjan för shea

Mer om ansvarsfulla inköp av shea in den traditionella leveranskedjan

Att plocka och sälja sheakärnor är en viktig inkomstgenererande aktivitet för uppskattningsvis fyra miljoner kvinnor i sheabältet i Västafrika. I den traditionella leveranskedjan köper AAK shea genom ett nätverk av leverantörer.

Traditionella leveranskedjan för shea

Som ett komplement till vår direktleveranskedja Kolo Nafaso köper vi även in sheakärnor via leverantörer och lokala partners i den traditionella leveranskedjan för shea. Vi driver framsteg genom att engagera och utbilda leverantörerna. Vår uppförandekod för råvaruleverantörer är vårt styrdokument.

Modellen

  • Inga plantager – skogsjordbrukssystem
  • Köp via leverantörer och lokala partners
  • Extrainkomst för individuella kvinnor

Avklarade milstolpar och planen mot 2025

Vårt dokument milestones and roadmap to 2025 visar våra framsteg i resan mot hållbar shea i den traditionella leveranskedjan samt våra ambitioner för framtiden. 

Resultatindikatorer för hållbar shea i den traditionella leveranskedjan

Verkligen förstå vår leverantörsbas 

Att förstå råvarornas ursprung är ett grundläggande steg i vår resa mot ansvarsfulla inköp. AAK har satt ambitionen att spåra minst 95% av vår leverantörsbas till minst distriktsnivå varje säsong. Vi uppnådde vår ambition säsongen 2020/2021.

Nyfiken på vilka länder vi köper shea från? Klicka här för en karta. 

Samarbeta med leverantörer och jordbrukare

Vi är medvetna om att vi verkar i en leveranskedja som är mindre uppstyrd än andra, och därför behöver leverantörerna olika sorters stöd. Under 2021 vidareutvecklade vi verktygen för att involvera leverantörer, vilket genererade ytterligare framsteg för att uppnå våra ambitioner.

Påverka även utanför leverantörsbasen

Under 2020 inledde AAK ett samarbete med Global Shea Alliance för att plantera 10.000 sheaplantor i Ghana inom ramen för initiativet Action for Shea Parkland.

Initiativet är en del av Global Shea Alliances hållbarhetsprogram och syftar till att få branschen att plantera tio miljoner träd under de kommande tio åren.

Under 2021 fortsatta betydande framsteg och planterade mer än 46 000 ytterligare träd. AAK satsar fullt ut och vi inser att det är angeläget att bevara shealandskapet och uppmuntra till återplantering. Därför har vi åtagit oss att plantera minst 150.000 träd i sheabältet före 2025.

AAK är en aktiv medlem i Global Shea Alliance. Ladda ner vårt certifikat här

Bidrar till följande FN-mål för hållbar utveckling:

Läs mer om hur AAK bidrar till ovan FN-mål för hållbar utveckling i vår senaste lägesuppdatering om shea (på engelska)