AAK uttalande

Angående Indonesiens exportförbud av palmolja

Uttalande om Indonesiens exportförbud av palmolja

Mot bakgrund av Indonesiens beslut att införa ett bredare exportförbud av palmolja, vill AAK AB (publ.) göra följande uttalande.

På kortare sikt finns det täckning för företagets behov. Skulle det bli en mer utdragen situation kommer det dock att innebära problem för den globala livsmedelskedjan, inklusive AAK. Men eftersom Indonesiens palmoljeproduktion vida överstiger lokal efterfrågan, tror AAK inte att situationen kommer att pågå under någon längre tid.

Cirka 20 procent av AAK:s totala oljevolymer köps in från Indonesien.

Uppdatering: 
Den 19 maj 2022 meddelade Indonesien att exportförbudet för palmolja kommer att hävas från och med den 23 maj 2022.