Hållbarhetsaspekten i produktutveckling

hela vägen från växt till varumärke

Hållbarhet genom effektivt resursutnyttjande

Vårt arbete för att förbättra våra lösningars miljö och hälsoresultat är beroende av att vi kan få med hållbarhetsaspekten in i minsta detalj när nya produkter utvecklas. Vi bedömer våra oljors påverkan från växt till varumärke.

Vi arbetar kontinuerligt med att ta med förbättringar på miljöområdet i innovationsprocesserna och på så sätt förbättra våra lösningars påverkan.

Under det senaste decenniet har fokus i arbetet legat på funktionalitet och på att uppfylla hälso- och nutritionskriterier. Dagens trender inom produktutveckling påverkas dock även av klimatförändringarna, kraven på effektivt resursutnyttjande, och önskemål om naturliga produkter som är mindre processade.

Innovationer för ökad hållbarhet är ofta djupt integrerade i våra lösningar, trots att de inte alltid märks. Trots detta har vi fortsatt vårt arbete med att öka resursutnyttjandet och minska på avfallet.

Vår lösning COBAO™ Pure är t.ex. ett kakaosmör som ökar livslängden på chokladprodukter trots att det är mindre processat än andra produkter med liknande funktionalitet. Detta gör att kunderna kan skapa produkter med mindre miljöpåverkan och samtidigt minska mängden avfall.

Produktionsprocesser med bättre resursutnyttjande

Ett annat viktigt område med potential att tillgodose marknadens efterfrågan bättre är produktionsprocesserna, både våra egna och våra kunders.

Många processer inom livsmedelsindustrin är relativt resursintensiva, t.ex. vad gäller energi och vatten. Som leverantör av livsmedelsingredienser ser vi det som vår uppgift att se till så att nya produkter och processer inte ger upphov till en negativ eller oväntad påverkan. Alla nya innovationsprojekt vid AAK kommer därför att stämmas av mot dessa parametrar.

”Växtbaserade oljor är i huvudsak förnybara produkter. Solenergi lagras i växten i ett format som sedan är tillgängligt för människan till en minimal omvandlingskostnad”, säger Karsten Nielsen, Chief Technology Officer, AAK. ”År efter år samarbetar vi med våra intressenter för att på bästa sätt minimera de resurser som används vid omvandlingen och minska vår miljöpåverkan.”