Hållbara ljuslösningar

möter efterfrågan på förnybara vaxer

Utöka vårt sortiment med lösningar som bidrar till hållbar utveckling

Då vi upplever ökande efterfrågan på ansvarsfullt inköpta oljor från förnybara källor som alternativ till fossilbaserade ingredienser, ser vi en växande potential för våra växtbaserade lösningar.

Vi strävar ständigt efter att öka våra kunders kunskap och medvetenhet om våra växtbaserade alternativ och vi är väl rustade att genomdriva förändringar inom diverse kundsegment för att tillgodose den ökande efterfrågan på sådana lösningar.

Våra ljusvaxlösningar är ett bra exempel på att vi använder växtbaserade oljor och fetter som svar på den växande efterfrågan på alternativ till fossilbaserade ingredienser.

Den viktigaste råvaran inom ljusindustrin är fortfarande paraffin, en biprodukt vid raffinering av råolja (fossil olja).

Vår kundgemensamma produktutveckling kan hjälpa våra kunder att ta sig förbi utmaningarna genom att övergå från paraffin till förnybara ljusvaxer.

Med vår tekniska expertis och långa erfarenhet är vi väl positionerade att hjälpa till att driva på teknikomvandlingen och framstegen mot vår ambition, som är att 50% av våra intäkter senast 2050 ska vara kopplade till FN:s mål för hållbar utveckling.

AAK WaxWorks Lab™, Louisville, Kentucky, USA