Att möta konsumenternas efterfrågan

med ISCC-certifierad shea och RSPO-certifierad palmolja

Med ILLEXAO™ SC 70 kan produkter märkas som "avskogningsfria"

Konsumenters fokus på hållbarhet har aldrig varit starkare än nu. Under COP26 i november 2021 visade det sig att stopp för avskogning är en av de viktigaste frågorna, jämte klimatförändringarna och luftföroreningar. Större medvetenhet i konsumentledet ökar pressen på tillverkarna att de ska kunna garantera att deras slutprodukter inte orsakat någon skogsskövling.

Chokladtillverkare behöver förändra leveranskedjorna för sina olika ingredienser, till exempel växtbaserade oljeblandningar, om de verkligen ska kunna styrka att de är avskogningsfria. Men eftersom det finns så många olika certifieringar blir det komplext och förvirrat för konsumenterna. Behovet av tydlig kommunikation är stort. Därför behöver budskapen och märkningen som rör avskogningsfrihet och som används i kommunikationen av varumärkena bli lättare att förstå för konsumenterna.

AAK har gått igenom leveranskedjorna för att hitta lämpliga certifieringsstandarder och valt ut dem som är mest relevanta, tillförlitliga och skalbara i fråga om att hjälpa våra kunder att kommunicera tydligt med konsumenterna. Med vår mycket funktionella växtbaserade lösning ILLEXAO™ SC 70, som används till choklad och konfektyr, och som innehåller ISCC-certifierad shea och RSPO-certifierad palmolja, har AAK nu stöd för märkningen "avskogningsfri".

Vårt koncept kan tillämpas även på andra lösningar, och genom att stödja marknadens efterfrågan på certifierade lösningar hjälper vi våra kunder att kommunicera tydligt med konsumenterna.