Gemensam utveckling med kunder

driver bättre lösningar med bättre hållbarhetsprofil

Gemensam utveckling av hållbara lösningar

Efterfrågan på lösningar med bättre hållbarhetsprofil har ökat kraftigt de senaste åren. Vi på AAK anser att när vi tar fram en hållbar lösning till våra kunder måste den göra det möjligt för dem att uppfylla sina hållbarhetslöften och stärka varumärket ytterligare.

Nära samarbete

När vi har identifierat den rätta hållbarhetsprofilen samverkar vi med våra kunder inom ramen för vår kundgemensamma produktutveckling för att ta fram den bästa lösningen. Det här är en metod som har fungerat bra under många år av teknisk utveckling, men nu har den också visat sig vara mycket användbar för att ta fram hållbara lösningar.

Våra kunders hållbarhetskrav varierar stort mellan olika branscher och regioner. Vi upplever t.ex. en större efterfrågan på lösningar med bättre hållbarhetsprofil från de globala konsumentvaruföretagen, europeiska och nordamerikanska kunder samt kunder inom branscherna för växtbaserade livsmedel, choklad och kosmetika.

Hållbara och ansvarsfulla inköp

Oftast har kundernas hållbarhetskrav en koppling till vår praxis för hållbara råvaruinköp. Många av våra kunder vill minska potentiella varumärkesrisker som kan uppstå i leveranskedjan och önskar få spårbarhetsinformation från oss, t.ex. om vår palmolja är verifierat avskogningsfri.

Due diligence-granskning av mänskliga rättigheter inom leveranskedjan blir alltmer en prioriterad fråga och vi ser en stigande efterfrågan på lösningar med hållbarhetscertifiering.

Förbättra leveranskedjan

Utöver att minska varumärkesriskerna ger kunderna också uttryck för en uppriktig vilja att påverka positivt genom sin leveranskedja. Då utgör vårt sociala arbete inom Kolo Nafaso-programmet i Västafrika samt samarbetsmöjligheterna inom andra områden ett mycket attraktivt erbjudande.

Under 2020 tilldelades AAK:s affärssegment Personal Care priset Sustainable Beauty Award och utsågs till vinnare i kategorin Sustainable Leadership Category. Detta visar att AAK anses ligga steget före när det gäller att skapa hållbara leveranskedjor. Arbetet omfattar många olika aspekter, från att bygga långsiktiga, rättvisa och transparenta relationer till att skapa arbetstillfällen och projekt som bidrar till att minska klimatförändringen.

Som ledande kraft inom hållbarhet strävar vi efter att stödja våra kunder och leverantörer genom att erbjuda bästa praxis inom hållbarhet. Utmärkelsen är därför ett erkännande inte bara av det som våra team har åstadkommit på plats i Västafrika, utan även av det värde som våra kunder på så sätt får del av.

Inför framtiden

När det gäller hållbarhet är krav och lösningar i ständig utveckling. Vår ambition är därför att hela tiden utveckla fler innovativa sätt att tillgodose våra kunders behov. AAK skapar på ett ansvarsfullt sätt växtbaserade lösningar med utmärkt smak och konsistens för konsumenterna. Vi ser stora möjligheter inför framtiden, där AAK spelar en aktiv roll i skapandet av ett mer hållbart livsmedelssystem, ger stöd för övergången till växtbaserade livsmedel och ökar vår andel av intäkterna som härrör från lösningar med koppling till hållbar utveckling.