Att möta efterfrågan på växtbaserade livsmedel

genom avancerad bioteknik

Öka tillgången på näringsrika växtbaserade livsmedel

Utvecklingen av växtbaserade livsmedelslösningar som ersättning för animaliebaserade produkter i vardagskosten är nödvändig för att uppnå ett hållbart livsmedelssystem. Om det ska gå att livnära en växande befolkning inom ramen för det planeten klarar av, måste vi inte bara ta hänsyn till miljöpåverkan utan även till näringsinnehållet i våra lösningar.

Olika leverantörer av ingredienser jobbar ständigt med att ta fram hållbara alternativ till animaliebaserade livsmedelsprodukter. I arbetet med att framställa avancerade emulsionssystem som efterliknar strukturen hos oljor och fetter i kött- och mejeriprodukter måste man ta hänsyn till ett stort antal parametrar. Vi på AAK försöker tillverka lösningar som uppfyller dessa behov samtidigt som vi vill säkra näringsinnehållet. Eftersom vissa näringsämnen ändå är unika för animalieprodukter, har AAK tillsatt en särskild arbetsgrupp som jobbar med utveckling och innovation på detta område.

Under 2021 har vårt fokus legat på att förbättra våra växtbaserade lösningars näringsvärde. Genom att använda oss av avancerad bioteknik i vår utveckling har vi kunnat leva upp till kraven på ett visst näringsvärde och tillgodose den ökade efterfrågan på växtbaserade livsmedel. Samtidigt kan vi med den processplattform vi använder för växtbaserade oljor och fetter anpassa produktstrukturen efter konsumenternas krav på funktion, smak och sensorisk upplevelse.

Animaliebaserade livsmedel har relativt höga koncentrationer av lipider (fett), som både ger mycket smak och en mättnadskänsla efter måltiden. Samtidigt innehåller de en mängd näringsämnen som fettsyror, vitaminer och strukturerade lipider. Många kulturer har en stark tradition av att använda kött- och mejeriprodukter i maten och dessa produkter står därför ofta för en stor del av matbudgeten. För att framgångsrikt kunna ersätta animaliebaserade ingredienser med vegetabiliska alternativ behöver vi därför använda oss av ny teknik när vi utvecklar ingrediensernas funktion samt hålla nere kostnaderna, så att växtbaserade livsmedel kan säljas till ett rimligt pris.

AAK har tagit sig an denna utmaning, eftersom vi menar att det är vårt ansvar att använda vår kunskap och teknik för att ta förbättringarna ett steg längre och leverera växtbaserade alternativ som uppfyller alla dessa värdehöjande kriterier.