Gediget kunskapsstöd

med bättre lösningar för växtbaserade livsmedel

Stöd att öka efterfrågan på växtbaserade livsmedel i Indien

Att sprida kunskap och förståelse om fördelarna med mer hållbara lösningar utgör en viktig del i arbetet för att hjälpa våra kunder och andra intressenter att öka efterfrågan. Kurserna på våra kundinnovationscenter, som drivs via AAK ACADEMY™, gör att vi kan erbjuda denna tjänst till kunderna.

AAK har inlett samarbete med Good Food Institute India i syfte att utveckla Indiens mycket lovande marknad för växtbaserat kött och alternativ till mejeriprodukter. Genom detta samarbete kommer AAK:s kundinnovationscenter i Mumbai att stå som värd för flera AAK ACADEMY-kurser där företag och entreprenörer får hjälp att utnyttja de möjligheter som finns på Indiens marknad för växtbaserade livsmedel.

Med stöd från Good Food Institute India kommer AAK även att dela med sig av sin erfarenhet av kundgemensam produktutveckling när det gäller hur företag kan påskynda utvecklingen av nya produkter, med särskilt fokus på att uppnå en minnesvärd sensorisk upplevelse som tilltalar lokala smakpreferenser. Samarbetet har en nära koppling till AkoPlanet™, vår plattform för innovativa, växtbaserade livsmedel.

”Det här samarbetet innebär att vi kan ge mer stöd till både etablerade livsmedelsproducenter och nystartade företag och främja en snabb utveckling av växtbaserat kött och alternativ till mejeriprodukter på den indiska marknaden”, säger Dheeraj Talreja, chef för AAK Indien. ”Vi är särskilt glada över att arbeta med Good Food Institute India. Det är en ideell organisation som är globalt erkänd för sitt stöd till utvecklingen av hållbara och hälsosamma växtbaserade livsmedel.”

VD:n för Good Food Institute India, Varun Deshpande, förklarade hur utmaningar som klimatförändring, antibiotikaresistens och osäker livsmedelsförsörjning – som kan kopplas till att världen idag i hög grad förlitar sig på tillgången på animaliskt protein – har förstärkts ytterligare i och med folkhälsokrisen i samband med covid-19. “Det är viktigt att driva på utvecklingen av en växtbaserad kött-, ägg- och mejerisektor för att bygga upp en mer tillförlitlig och flexibel proteinförsörjning”, säger Varun. ”Indiska forskare och vetenskapsmän har stora möjligheter att stå i centrum för den här utvecklingen, där det handlar om att utveckla nya former av växtbaserade livsmedel som har överkomliga priser, ger goda sensoriska upplevelser och tilltalar lokala smakpreferenser.”

Potentialen för växtbaserade livsmedel är enorm i Indien, och AAK finns på plats för att få upp efterfrågan och ge gediget kunskapsstöd vid utvecklingen av bättre lösningar i samarbete med lokala intressenter.