Ansvarsfulla inköp av shea

genom Women in Shea (WISH)

Stärka kvinnors försörjningsmöjligheter genom bättre lösningar för choklad

AAK har under många år fokuserat på att förse marknaden för choklad och konfektyr med hållbara lösningar och hållbarhetsperspektivet är alltjämt en viktig drivkraft bakom nya projekt som syftar till att ge våra kunder bättre lösningar.

Under 2021 inledde vi ett samarbete med Mars och flera ledande icke-statliga organisationer för att undersöka hur vi tillsammans kan bygga upp en ännu starkare grund för ansvarsfulla och hållbara inköp av shea. Initiativet byggde på vårt redan framgångsrika program Kolo Nafoso och ledde fram till projektet Women in Shea (WISH).

Kundgemensam produktutveckling för mer hållbara inköp av shea

Möjligheten till samarbetet uppkom under 2019 då AAK tog kontakt med Mars i USA för att bättre förstå hur vårt hållbarhetsprogram för shea – Kolo Nafaso – skulle kunna skapa mervärde för Mars.

“Den här möjligheten tog form efter att Mars hade noterat att deras globala hållbarhetsplan ‘Sustainable in a Generation’ och AAK:s Kolo Nafaso-program matchade varandra strategiskt”, säger AAK:s Strategic Account Manager Adriano Barrichello.

Efter detta hölls ett möte i Ghana där AAK, Mars och ett antal andra intressenter träffades för att diskutera om var de bästa affärsmöjligheterna fanns. Tack vare det starka intresset för ansvarsfulla och hållbara inköp som de som arbetat fram projektets omfattning visade upp, inspirerades Mars till att gå vidare med projektet.

AAK:s främsta roll i WISH är att genom samarbete med kvinnor från över 150 byar i östra delen av Gonja säkra tillgången på sheakärnor av hög kvalitet. Det första steget, som var fokuserat på att optimera insamlingen av sheakärnor, samt att skala upp besparingsprogrammen för de medverkande kvinnorna, var särskilt viktigt.

Jobba mot ett gemensamt mål

Den kakaosmörersättning (CBE) som AAK framställer av sheakärnor via WISH-projektet köps av Mars, vilket gör projektet hållbart även ur ekonomisk synvinkel.

Efter en tid av utveckling har nu samarbetet blivit verklighet och samtliga parter är engagerade i ett flertal olika funktioner.

Denna möjlighet till samarbete har alltså förvandlats till ett tioårigt projekt för att förbättra levnadsstandarden för 13.000 kvinnor i norra Ghana, bevara de vildväxande sheaträden samt tillgodose den ökande efterfrågan på sheakärnor av hög kvalitet.

”Vi vill att framgångarna för våra varumärken även ska innebära framgångar för våra samarbetspartner och ha en positiv effekt på omgivande samhällen. Vi är stolta över att vi nu går samman i ett storskaligt initiativ för sheainköp i Ghana till nytta för kvinnor som bor i ett känsligt ekosystem”, säger Victoria Mars, styrelseordförande för Mars Incorporated.