Ett initiativ för bättre alternativ

genom att återvinna, reducera och återanvända

Tillhandahålla bättre förpackningar

Som ett led i vår ambition att tillhandahålla hållbara lösningar vill vi även skapa förutsättningar för att tillgodose våra kunders behov av bättre förpackningar.

Enligt AAK-koncernens miljöpolicy åtar vi oss att respektera och försöka införa mer miljövänliga förpackningar och vår foodservice-organisation har arbetat med att ta fram och erbjuda bättre förpackningslösningar.

Plast är en viktig faktor att ta i beaktande för våra kunders hållbarhetsmål. Många har därför utarbetat strategier kring plastförpackningar för att minska sin miljöpåverkan. Eftersom vårt produktsortiment levereras i ett stort antal olika plastförpackningar genomför vi tillsammans med våra leverantörer förbättringar i vår foodservice-verksamhet för att uppfylla dessa krav.

Under 2020 utgick vi i vår strategi för foodservice från tre miljöord – återvinn, reducera och återanvänd – i kombination med ett kategoriseringssystem i form av en trafiksignal för att vi skulle kunna identifiera viktiga initiativ. En situationsanalys genomfördes för att vi skulle förstå våra plastförpackningsformat och deras relation till de tre miljöorden.

Utifrån analysen formulerade vi strategiska mål och började arbeta med att ta fram bättre alternativ.

Trafiksignalskategoriseringen

Återvinna, reducera och återanvända

Vi har ett nära samarbete med våra förpackningsleverantörer för att skaffa kunskap om var och hur vi kan förbättra våra förpackningar enligt vår trafiksignalskategorisering.

Sedan 2020 har vi röjt undan all rödindexerad problemplast genom att ge vår svarta plast andra färger, så att den har blivit helt återvinningsbar.

Vi strävar efter att gå över från gulindexerade problemplaster (komplexa och flerskiktade polymerer) till återvinningsbara lösningar (enkla polymerer) där det är möjligt. Under 2021 identifierade vi lösningar med enkla polymerer för alla komplexa och flerskiktade plastformat och vi är på gång med åtgärdsplaner för att få ut dessa lösningar på marknaden.

Vi samarbetar dessutom med våra plastleverantörer om att identifiera förpackningsformat för vilka vi kan minska plastinnehållet senast i slutet av 2022 och få ut reducerade plastformat på marknaden under 2022 och 2023.

Vårt mål är att ha fört över alla förpackningar under ”Återvinn” i trafiksignalskategoriseringen från gult till grönt senast i slutet av 2022, införa återvunnet material där det kan göras på ett säkert sätt, samt att fortsätta jobba med plastreducering för alla våra förpackningsformat.

Vår resa mot att införa bättre förpackningar har inletts. I takt med att tekniken bakom material och förpackningslösningar går framåt, kommer vi att fortsätta söka efter alternativ, ta fram bättre förpackningar och gå över till lösningar som är bättre för våra kunder och för miljön.