Årsstämma 2023

Årsstämma 2023 hölls torsdagen den 4 maj 2023, kl 14:00 på Quality Hotel View, Hyllie stationstorg 29, 215 32 Malmö.

Länkar efter stämman:

Länkar inför stämman:

Anmälan

Anmälan till årsstämman är nu stängd. 

Praktisk information

Kallelse till årsstämman publiceras genom pressmeddelande, i Post- och Inrikes Tidningar, samt på www.aak.com. Dessutom publiceras kallelseannons i Svenska Dagbladet. Av miljöskäl kommer kallelsen inte att tryckas och distribueras per post. För att prenumerera på AAK:s pressmeddelanden via e-post, registrera dig här

Begäran om upptagande av ärenden

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen i utsatt tid.

Begäran ska ställas till styrelsen för AAK AB och skickas till bolagsjurist Pontus Malmunger via e-post till pontus.malmunger@aak.com eller via post till AAK AB, Att. Pontus Malmunger, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö.